PTTK Mazowsze – władze oddziału

Władze Oddziału PTTK „Mazowsze” XVIII kadencji (2022-2025) wybrane przez delegatów na Zjeździe Oddziału w dniu 11 czerwca 2022 r. ukonstytuowały się następująco:

ZARZĄD ODDZIAŁU

Prezes ZarząduMieczysław Żochowski
I Wiceprezes ZarząduRafał Modzelewski
II Wiceprezes ZarząduWojciech Jerzy Ziółkowski
Skarbnik ZarząduPiotr Karpowicz
Sekretarz ZarząduBogusław Opłotny
Członkowie ZarząduJarosław Karpiński
 Małgorzata Wojtatowicz
 Piotr Wroczyński
 Urszula Zabłocka
  

KOMISJA REWIZYJNA

Prezes komisjiMieczysław Chudy
WiceprezesAlina Piotrowska
 SekretarzAgnieszka Roman
 CzłonkowieGrażyna Silny
  Damian Smus

SĄD KOLEŻEŃSKI

PrezesJoanna Olesińska
WiceprezesZbigniew Olędzki
SekretarzHanna Bendowska
CzłonkowieElżbieta Olędzka
 Sylweriusz Rudolf

Close Menu