O odznakach PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przez ponad 60 lat swojej działalności i będąc kontynuatorem tradycji wędrowania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wypracowało zasady zdobywania odznak turystyki pieszej (OTP), górskiej (GOT), kajakowej (TOK), żeglarskiej (ŻOT), rowerowej (KOT), imprez na orientację (InO).

Lista książeczek

DZIENNICZEK FOTOGRAFII KRAJOZNAWCZEJ

KIĄŻECZKA KOLARSKIEJ ODZNAKI PIELGRZYMIEJ

KIĄŻECZKA WARSZAWSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ

KSIĄŻECZKA GÓRSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ

Close Menu